Disclaimer

Privacy Statement Friends of Search

Inleiding
Friends of Search is een gezamenlijk evenement van DDMA (Data Driven Marketing Association) en IAB Nederland (Interactive Advertising Bureau Nederland). Hiervoor worden door DDMA persoonsgegevens en andere gegevens verwerkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In dit zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Friends of Search.

Autoriteit Persoonsgegevens
De gegevensverwerking is door DDMA gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer 1511368.

Verwerking Persoonsgegevens
DDMA behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. DDMA verzamelt Persoonsgegevens bij de aanschaf van een toegangsbewijs voor het Friends of Search evenement, en bij het bezoek aan  het evenementen. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie omtrent de kaartverkoop en de organisatie van het evenement. Indien u geen prijs meer stelt op de verwerking van deze informatie kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door DDMA hiervan schriftelijk op de hoogte stellen via een e-mail aan info@ddma.nl of per brief aan DDMA, W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam. DDMA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website www.friendsofsearch.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat DDMA na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. DDMA gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

Cookie(s) Doel opslagperiode
Google Analytics: Google Analytics  is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt DDMA  inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan DDMA de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. DDMA kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. DDMA heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, heeft ‘gegevens delen’ met Google uitgezet en laat Google niet het volledige IP-adres verwerken. DDMA maakt geen gebruik van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics. 2 jaar sessie

 

 

Beveiliging
DDMA heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op deze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. DDMA kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van DDMA, dan kunt u deze richten aan DDMA, W.G. Plein 507/508, 1054 SJ Amsterdam, tel: 020 – 4528413 of per e-mail: info@ddma.nl

Instelling aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen. U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

Internet Explorer

Voor informatie over het aanpassen

van de browser Internet Explorer

Bekijk details

Firefox

Voor informatie over het aanpassen

van de browser Firefox

Bekijk details

Chrome

Voor informatie over het aanpassen

van de browser Chrome

Bekijk details

Safari

Voor informatie over het aanpassen

van de browser Safari

Bekijk details

 

Wijziging van Privacy Statement
DDMA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. DDMA adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Februari 2017